สวัสดีวันจันทร์สดใสในเช้านี้ ประมงติณฯเปิดภาคเรียนแล้วนะ

..📝📝 เช้าวันนี้ 17 ตุลาคม 2565 เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเช้าวันนี้ ท่านผอ.กิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา มีใจความว่า “…ขอให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัย สนใจไฝ่รู้ หมั่นศึกษาเล่าเรืยน เพื่อประโยชน์ของตนเองในอนาคต อย่าปล่อยเวลาล่วงเลย…”

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *