ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอมาตรการลดปริมาณขยะทะเลภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะทะเลฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายสันติธรรม เทพฉิม นายสุธี บัวหนู และนางยุพา จุทอง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอมาตรการลดปริมาณขยะทะเลภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณคลองที่สำคัญของจังหวัดสงขลาให้มีปริมาณลดลงเพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมบุรี ศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *