ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวสาขาวิชาการเดินเรือ ทั้ง 11 คน ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกาศ

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *