ด่วน….!! มติที่ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาเช้านี้

ขยายเวลารับนักเรียน นักศึกษาทั้ง ปวช./ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ แบบรับตรง…เป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

สนใจติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *