ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผลการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผลการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567#วิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย#สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวสาขาวิชาการเดินเรือ ทั้ง 11 คน ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกาศ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา

Read more

ด่วน….!! มติที่ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาเช้านี้

ขยายเวลารับนักเรียน นักศึกษาทั้ง ปวช./ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ แบบรับตรง…เป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 สนใจติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไปสาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศจากร้านค้าสหการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ในวันมอบตัว สามารถเดินทางมารับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านค้าสหการ

Read more