ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบที่ 2 และประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวส. สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มารายงานตัววันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรม การผลิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ประจำปี 2567 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

Read more

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

#กสศ. ร่วมกับ #วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. ใน #สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (#สาขาประมง) โดยมีคุณสมบัติตามที่ กสศ. กำหนด ก็สามารถสมัครเข้ารับทุนได้

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)” ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

♡♡♡ข่าวดี สำหรับน้อง ๆ ม.3 ปวช.3 ม.6♡♡♡ ☆☆☆เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)” ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่บัดนี้ถึง มีนาคม

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

Read more