ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวสาขาวิชาการเดินเรือ ทั้ง 11 คน ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกาศ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา

Read more

ด่วน….!! มติที่ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาเช้านี้

ขยายเวลารับนักเรียน นักศึกษาทั้ง ปวช./ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ แบบรับตรง…เป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 สนใจติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศจากร้านค้าสหการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ในวันมอบตัว สามารถเดินทางมารับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านค้าสหการ

Read more

ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

20 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ นำโดย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรายงานตัว มอบตัว นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2565 โดยได้พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น….เนื่องจากวันเวลาดังกล่าว มีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงให้ผู้ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกมารายงานตัว มอบตัว สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 #ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

Read more

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเดินเรือ ผลของความตั้งใจของน้องๆ จะสัมฤทธิ์ผลในเร็ววันนี้ #นักเรียนเดินเรือ#วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563 #มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพนำปริมาณ

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทโควตาพิเศษสาขาวิชาการเดินเรือประจำปีการศึกษา 2565 ( สอบสัมภาษณ์ และทดสอบร่างกาย) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more