ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *