วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์เพื่อลดการเสี่ยง COVID-19 แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ระดับ ปวช. เรียนฟรี กินฟรี พักฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน

ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายปกติเล็กน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *