ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบคุณศศิประภา ปิยะพัฒนา เลขานุการประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท PFP เพื่ออวยพรปีใหม่ฯ

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง เข้าพบคุณศศิประภา ปิยะพัฒนา เลขานุการประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท PFP เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *