ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📌เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 📌ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 📌กำหนดวันลงทะเบียนเรียน วันที่ 17 ตุลาคม 2565 📌กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 หากชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่ม จำนวน 100 บาท 📌ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #ครูที่ปรึกษากลุ่มเรียน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *