รับมอบหน้ากากอนามัย จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนครู รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ยังไม่ได้เย็บ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำมาตัดเย็บให้แล้ว แล้วนำมอบให้แก่เหล่ากาชาดต่อไป ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *