ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ” ซึ่งจัดให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *