วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 การประชุมสมัยสามัญ (อกท.) หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.)หน่วยพรานทะเล ดำเนินการประชุมสมัยสามัญ (อกท.)หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลาานท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *