วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ

🏆🏆🏆วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 🎖🎖🎖ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 🦈🐳🐠สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ🦐🦞🐠….🥇ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา….👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ ครูเอมอร สว่างพงศ์ และครูแพรวพรรรณราย ไชยรักษ์

👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *