วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และบุคลากรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *