ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *