คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

20 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ นำโดย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)….ในการจัดโครงการครั้งนี้ นี้มีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เดินทางมามอบตัว ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่จะมาศึกษาเล่าเรียนกับเรา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *