ประมงติณฯ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา…

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสุภาพ มณีสว่าง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2565 ณ กศน.ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563

#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *