ประมงติณฯ เชิญ ต้นแบบนักวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการงานประมงวิชาการ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center)

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครู ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการจัดงานประมงวิชาการ 2565 กิจกรรมเสาวนาทางวิชาการ ด้านงานอาชีพเกี่ยวกับการประมง โดยเชิญต้นแบบนักวิชาชีพทางการประมงจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย 1.คุณปรีชา สุขเกษม เจ้าของธุรกิจกุ้งทะเล 2.คุณพรพนม พรหมแก้ว ประมงจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม 3.คุณอุดมศักดิ์ อักษรภักดี ประธานคณะกรรมการผู้จัดการ CPF.ประจำประเทศฟิลิปปินส์ 4.คุณประจวบ เจี่ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง 5.คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ เจ้าของสวนเทพหยา คนสงขลาต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยมี คุณสมบัติ สุดเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *