ประมงติณฯ “หน่วยพรานทะเล” จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 และงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย สวยงามตามรูปแบบ

วันนี้ 25 สิงหาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพรานทะเล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 และงานประชุมวิชาการฯ ระดับหน่วย ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามหลักการของ อกท. องค์การของสมาชิก ดำเนินการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ซึ่งการรประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 โดยมีการแข่งขันทักษะ และการประกวดต่างๆ เช่น – แข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา – แข่งขันทักษะการจัดสวนถาด – แข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส – ทักษะการจัดสวนตู้กระจก – ทักษะการจัดสวนตู้ปลา – ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ทักษะพื้นฐานทางการประมง – การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง – การแข่งขันโคบาลและขวัญใจโคบาล – การแข่งขันประกวดโฟล์คซอง – การประกวด Miss FFT

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *