สุดปลื้ม ลูกศิษย์ประมงติณฯ เข้าพิธีซ้อมใหญ่ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้มีนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *