ประมงติณฯ ขับเคลื่อนการประเมินประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานใน การประเมินประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะครูทุกแผนกวิชาเข้ารับการประเมิน การประเมินข้าราชการครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแผนกวิชาแปรรูปสัตวน้ำ ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนายราเมศ​ ชูสิงห์​ ครูชำนาญการพิเศษ​ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นคณะกรรมการ การประเมินข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาการเดินเรือ ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยมีนางสาวกิตฏิการ์ ช่วยหนู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และนายกฤษณุ ชูสกุล​ ครูชำนาญการพิเศษ​ วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นคณะกรรมการ

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *