ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การผ่านผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *