ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *