เช้านี้ที่ประมงติณฯ กับบรรยากาศการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ว้นนี้ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับผู้สมัครเข้ารับการประเมิน และสังเกตุการณ์ การสรรหาบุคคลทั่วไป บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สม้ครสรรหาพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 4 คน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *