ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ศึกษารายละเอียดการเลือกสรร ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเอง และขอให้ทุกท่านโชคดีในการคัดเลือก….

✌️✌️#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *