ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดทัพ ลุยแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานต่างๆ ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43

…วันที่ 18-23 ธันวาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยพรานทะเล) มอบหมายนางอังสนา หะยีหะเต็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมกว่า 80 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมบราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ ครูที่ปรึกษา อกท. และนางสาวปาริฉัตร กัจกูล นายกอกท.หน่วยพรานทะเล เป็นผู้ประสานงาน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *