ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมแสมบาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมแสมบาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *