วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาริฉัตร กัจกูล และนายมินทดา มีชัย นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญเงิน

 🎖🎖🎖🦈🐳🐠🦐🦞🐠..🥈🥈 ในการสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง ประเภท ทีม ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา
….👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ ครูอนุสรณ์ ช่วยทอง ครูอภิรักษ์ จันทวงศ์ และครูประมุข เอี้ยวสุข 👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563
#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน
#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *