วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาธรณ์ รัตนะโช และนายรชานนท์ ทองศรีไหม นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 🎖🎖🎖ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาธรณ์ รัตนะโช และนายรชานนท์ ทองศรีไหม นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/3 🦈🐳🐠สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ🦐🦞🐠….🥇ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา…

.👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ ครูอังสนา หะยีหะเต็ง และครูลักธวรรณ ศรีสุวรรณ

👩‍🏫👩‍💻👩‍⚖️#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *