ประมงติณฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

…วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งมีวาระการประชุม เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *