ประมงติณฯ เปิดบ้านรับน้องนักเรียนตัวน้อย จากโรงเรียนหวังดี เข้าทัศนศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันนี้ 5 กันยายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายประทีป สองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหวังดี เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเพาะฟักเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบ Smart Farm โดยใช้เทคโนโลยี IOT ณ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563

#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *