ประมงติณฯ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด “พรานทะเลเกมส์”

ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 …วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในการพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด “พรานทะเลเกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา และจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในการแข่งขันกีฬา โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก ผลการแข่งขันในครั้งนี้ มีคณะสี “เหลืองจักรพรรดิ” เป็นสีที่ได้รางวัลรวมสูงสุด

รวมรูป/คลิป กิจกรรม ดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/…/1w55NqdBbuzChr4QdI1hlIzZ3R8p…

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *