ประมงติณฯ จัดกิจกรรมสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

…วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในกิจกรรมสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565 ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน และรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *