วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประชุมครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบออนไลน์

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประชุมครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบออนไลน์ ….. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานการรประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *