ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าพบนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *