ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2563 และ 2564

วันนี้ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2563 และ 2564 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

  • 1 ) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ช.
  • 2 ) นางพัชริดา ขำขจร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ช.
  • 3 ) นางสาวธนกร หัวยห้อง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ม.
  • 4 ) นายกรีฑา ดิษโสภา รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
  • 5 ) นายประทีป สองแก้ว รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
  • 6 ) นายธาฎา ศิณโส รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
  • 7 ) นายประยูร เฉิดฉิ้ม รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
  • 8 ) นางอวยพร ปัณวรรณ์ รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563 #ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *