การอบรม “การทำเจลแอลกอฮอล์” เพื่อใช้ภายในวิทยาลัยฯ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมการอบรม “การทำเจลแอลกอฮอล์” ซึ่ง นางสาวธนกร ห้วยห้อง หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม พนักงานราชการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *