วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ นายตะวัน ช่วยชูเครือ ครูแผนกวิชาการเดินเรือ และตัวแทนนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน 2 คน เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับ ชั้น ม.6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *