ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมแสมบาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *