เด็กประมงติณฯ เรียนรู้นอกสถานที่ “เรียนสนุก ปลุกจิตสำนึก”

…วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะครู นำโดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วย นางสาวกานดา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีนายชำนาญ มานิล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา เป็นวิทยากร เกี่ยวกับการเพาะฟักลูกปู

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *