7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกัน ตรวจคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา ในเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียน แบบ on-site รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ โรงอาหาร และสถานที่อื่นๆ ตามมาตรการป้อง กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *