บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565

เช้านี้….ที่ประมงติณฯ บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทั้งใหม่และเก่า เข้าสู่รั้ววิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับการวางระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเต็มกำลัง ในการจัดกิจกรรมวันนี้ มีครูเอมอร สว่างพงศ์ หัวหน้างานทะเบียน กล่าวแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *