รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567#วิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย#สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563

#ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่

📨 ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ 📨

หรือ สามารถสมัครออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสาร ที่แจ้ง) 💌ได้ทาง https://forms.gle/YEZStbQfgfCNF5jz6

***รูปหรือไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินการสมัครเรียนออนไลน์

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  3. ใบ ปพ.1 ฉบับแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้ปกครองทั้งบิดา และมารดา)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ปกครองทั้งบิดา และมารดา)

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *