ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ

📢📢…วันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายประยูร เฉิดฉิ้ม นายธาฎา ศิณโส นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ และนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้แก่นักเรีนยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *