24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องสมุด อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสุูลานนท์ ดำเนินกิจกรรมโดยครูอวยพร ปัณวรรณ์ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด และคณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ พร้อมของรางวัล และเกียรติบัตรดังนี้1. คัดลายมือ2. ระบายสีภาพตัวละคร3. วาดรูปเหมือนของสุนทรภู่4. ตอบคำถามเกี่ยวกับสุนทรภู่5. ตอบปัญหาทั่วๆไป6. การแต่งหน้าเหมือนตัวละคร (2 คน)7. การแต่งตัวเหมือนตัวละคร (2 คน)8. แต่งกลอนรัก ทั่วไป9. อ่านบทกลอนทำนองเสนาะ10. อ่านประวัติสุนทรภู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *