ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีต่อไปนี้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และวิทยาลัยฯ จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป มาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
🎊🎊🎊 ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉กับผู้ผ่านการค้ดเลือก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง✌️✌️✌️
เอกสารประกาศ
https://drive.google.com/…/1zKVWjBHGN6CDgqJ…/view

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *