27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดย นางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกันต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย โครงการมัจฉาพารวย โครงการพิซซ่าตะลุยคลื่น โครงการเลี้ยงปลานิลเพื่อจำหน่าย และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย ณ ห้องประชุมแสมบาน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

#สถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *