กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิทาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสถานปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ครบรอบ 38 ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *