7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 …

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมวันนี้คณะสงฆ์วัดแหลมพ้อ อนุโมทนารับเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ อำนวยพรให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุข ความเจริญ มีปัญญาดุจดวงประทีป สืบไป…#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *