12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานอาชีพชาวเรือ (ฺBasic Seamanship)” สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบรการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จับมือบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ เตรียมความพร้อมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานอาชีพชาวเรือ (ฺBasic Seamanship)” สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวส. 1 จำนวน 13 นาย จัดขึ้นโดยคณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ โดยมีกัปตันพงษทร คงลือชา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคนประจำเรือ บริษัท โทริเซน(กรุงเทพ) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบรการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ …… ในการนี้ บริษัท โทริเซน(กรุงเทพ) จำกัด โดยกัปตันพงษทร คงลือชา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคนประจำเรือ ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ระดับชั้น ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *